หน้าหลัก

ออกแบบผลิตติดตั้ง เสา-คาน-ผนัง สำเร็จรูป

บริษัท พรีคาสโปรดักส์ จำกัด รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ โกดัง หล่อโครงสร้างทุกชนิด ด้วยทีมงานมืออาชีพ งานตรงเวลา ได้รับความไว้วางใจจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมากมาย